Wezwanie do wypłaty wynagrodzenia lub odszkodowania

Czasami w sytuacji gdy ktoś zalega z wpłaceniem należnych nam pieniędzy czujemy się bezradni. Tak jest chociażby w przypadku braku wynagrodzenia za pracę lub odszkodowania. Jednak mamy pełne prawo dochodzić swoim racji i zaległych należności.

Prywatna osoba, która nie ma na co dzień do czynienia ze sprawami prawnymi zwykle nie wie co dokładnie może zrobić w sytuacji, kiedy pracodawca zwleka z wypłaceniem pensji, nie wypłaca jej w całości lub nie płaci za nadgodziny. Natomiast narusza on w ten sposób kodeks pracy. Przede wszystkim należy z nim porozmawiać, a jeśli to nic nie da wystosować pismo wzywające go do wypłaty należności. W razie braku reakcji pracodawcy można wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Wówczas w ciągu miesiąca zostanie ona rozpatrzona, a firma i pracodawca zostaną odpowiednio skontrolowani. W PIP możne też uzyskać pomoc dotyczącą przygotowania wniosku do sądu pracy. Natomiast zanim się to zrobi pracodawca powinien otrzymać ostateczne pismo wzywające go do wypłaty wynagrodzenia.

Inna wcale nierzadka sytuacja, przed którą staje wiele osób prywatnych to nie otrzymanie w terminie odszkodowania. Opóźnienie może dotyczyć na przykład wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco przez zakład ubezpieczeniowy. Jeśli ktoś nie ma pewności jak je sformułować może skorzystać ze wzoru wezwania do zapłaty odszkodowania. W związku z opóźnieniem wypłaty należności osoba ubezpieczona ma prawo domagać się także odsetek za zwłokę. Formułując pismo warto powołać się na kodeks cywilny i jego 817 artykuł, który mówi o tym że kiedy ubezpieczyciel otrzyma zawiadomienie o szkodzie powinien w ciągu 30 dni wypłacić należne ubezpieczenie. Poza tym można też przytoczyć fragment ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku. W jej artykule 16 jest mowa o tym, że jeśli zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania w czasie, który został określony w umowie powinien wystosować odpowiednie pismo wyjaśniające taką sytuację. W razie czego wyjaśnienia wymaga też oczywiście ewentualne stwierdzenie, że osobie ubezpieczonej nie przysługuje wypłata odszkodowania lub że może on otrzymać tylko jego część.